Financiële zekerheid

CoFiZe staat voor Collectief Financieel Zekerheidsfonds.

De Stichting is opgericht op 30 juli 1997 door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen. Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. De zekerheid is erop gericht schade aan derden, waaronder de Staat, te vergoeden indien deze schade niet op de exploitant is te verhalen.Het bestuur van de Stichting CoFiZe bestaat uit 6 leden namens de betrokken organisaties. Dat zijn de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en de belangenorganisaties voor de exploitanten van tankstations BETA en BOVAG    ,.

......    ......

 

 

Het verstrekken van een financiële zekerheid is verplicht vanaf het moment dat het Tankstation wordt geëxploiteerd volgens de richtlijnen en voorschriften van het Activiteitenbesluit/BARIM, vastgelegd in artikel 2.24 van dit Besluit. Deze financiële zekerheid dient € 225.000,- per ondergrondse tank te bedragen tot een maximum van € 1.361.340,65 per tankstation of installatie.Het Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer heeft te kennen gegeven dat door toe te treden tot het Collectief Financieel Zekerheidsfonds de exploitant aan deze wettelijke verplichting kan voldoen.Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek