Nieuws

Verruiming toelatingsvoorwaarden

Sinds de aanpassing van het reglement is ook de mogelijk om stations aan te melden die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de installatie van een fleetowner, waar alleen met een eigen tankkaart getankt kan worden.
CoFiZe behoudt zich het recht voor nadere voorwaarden te stellen aan de toelating.


 

Tariefaanpassing per 1 januari 2020

 

  • Het standaardbedrag is  € 7,50 per tank/compartiment.
  • Het bedrag voor een station met een verhoogd risico (bijvoorbeeld vanwege een restverontreiniging of een foliebak) is € 102,50 per tank/compartiment.
  • De overige tarieven blijven ongewijzigd.

 

De tarieven worden bij de facturering 2020 toegepast en middels automatische incasso geïncasseerd.

De collectieve opzet van het fonds betekent dat het bestuur de tarieven kan aanpassen als de financiële toestand van het fonds daar aanleiding toe geeft.

 

Aanpassing Reglement

Deze tariefsaanpassing en de invoering van het Besluit algemene  regels voor inrichtingen Milieubeheer maakte het noodzakelijk dat het Reglement van CoFiZe werd aangepast. Deze versie is op 19 september 2012 vastgesteld en is als pdf bestand te downloaden onder Formulieren.

 

De Directie

Januari 2020Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek