Veelgestelde vragen

Waarom is CoFiZe opgericht?
Elke tankstationondernemer in Nederland moet sinds 1997 van de overheid financiële zekerheid geven voor de ongedekte schade aan het milieu in geval van faillissement. Dat gaat om bedragen van € 225.000,00 per tank, dus voor een gemiddeld tankstation al gauw € 900.000,00. Dit is voor een ondernemer nagenoeg onhaalbaar. Daarom is de stichting CoFiZe ( Collectief Financiële Zekerheidsfonds) door de branche opgericht. Door een verhoudingsgewijs gering bedrag te betalen aan het fonds voldoet de ondernemer aan het stellen van financiële zekerheid voor milieuschade. CoFiZe vraagt een eenmalig toelatingsbijdrage en een jaarlijkse vergoeding per tank.

Wie moet zich aanmelden?
Het door CoFiZe afgegeven certificaat dient op naam te staan van de drijver van de inrichting. De drijver van de inrichting is de natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals die blijkt uit de inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Is CoFiZe een verzekering tegen milieuschade voor de exploitant zelf?
Nee, CoFiZe biedt geen verzekering voor milieuschade voor tankstationondernemers. U moet dus in principe zelf een verzekering afsluiten voor milieuschade of bewust het risico voor dergelijke schade op u nemen. Alleen als u of uw bedrijf failliet is gegaan en de schade die derden lijden, niet elders te verhalen is, zal CoFiZe de aansprakelijkheid voor deze schade overnemen en de schade vergoeden dan wel saneren.

Geldt de verplichting voor een zekerheidsdekking voor alle tanks?
De wettelijke verplichting geldt voor ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie. Tanks voor andere bodembedreigende vloeistoffen vallen daarom niet onder deze verplichting.  

Ik heb een tank met compartimenten, hoeveel moet ik betalen?
U betaald een jaarlijkse bijdrage per tank of tankcompartiment. Een tank met 3 compartimenten telt dus voor 3.

Valt LPG er ook onder?
LPG tanks vallen niet onder de reikwijdte van de CoFiZe dekking, omdat het bodemrisico van een LPG tank te verwaarlozen is.

Ik heb een tank voor HBO, kan ik ook bij CoFiZe terecht?
Nee, CoFiZe neemt alleen tankstations of zg. eigen verbruiksinstallaties in dekking waar  motorbrandstoffen worden opgeslagen en afgeleverd aan het wegverkeer.

 Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek