Aanmelden

Een station kan worden aangemeld door het aanmeldingsformulier met daarbij de gevraagde gegevens in te sturen. Na beoordeling en acceptatie volgt toezending van de toelatingsovereenkomst met bijhorend reglement in 2-voud.

De ondertekende overeenkomsten en reglementen moeten worden teruggezonden naar CoFiZe.

Na ondertekening door CoFiZe wordt een exemplaar toegezonden, samen met de factuur voor de eenmalige bijdrage van € 450,- en de bijdrage voor het lopend kalenderjaar. Na betaling van deze factuur wordt het certificaat van deelname toegezonden dat in het installatieboek kan worden bewaard.
 

Het bevoegd gezag wordt tegelijkertijd geinformeerd dat het station is toegelaten tot het zekerheidsfonds.

De betaling van de jaarlijkse bijdrage wordt steeds in januari door middel van automatische incasso voldaan. Daartoe is met de toelatingsovereenkomst een machtiging afgegeven. De jaarlijkse bijdrage voor een station zonder of slechts met een geringe bodemverontreiniging bedraagt € 7,50 per tank of tankcompartiment.
Als er een verhoogd risico is vanwege een bestaande bodemverontreiniging is de bijdrage  €102,50 per tank



Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek